01-04-2016 RAPPORT VERRAAD AAN  HET RECHT 

In het Rapport Verraad aan het Recht van de Stichting European Language Rights wordt er uitvoerig melding gemaakt van de Rechtszaken van Tordaszentlászló , Marosvásárhely en Kolozsvár.

De stichting heeft op grond van dit Rapport een stemtegen.eu campagne gevoerd tegen het associatieverdrag met de Oekraïne.

 

24-06-2019Antidiscriminatieraad Discrimineert  De CNCD stelt dat Roemeense wetten niet van toepassing zijn op een Nederlandse Staatsburger. Dit in het Kader van een zaak waarin ik de Politie van Tordaszentlászló om een schadevergoeding had gevraagd, vanwege het niet voldoen aan eerdere besluiten van de anti-disciminatie raad inzake het verplichte ambtelijke gebruik van de co-officiele Hongaarse taal.

24-12-2013 ROEMEENSE POLITIE MISHANDELT TOLK  De Radio uitzending kan  hier worden beluisterd. http://skypreter.eu/140106Roemenie.mp3  De volledige opname staat hier : http://skypreter.eu/munka.mp3 De tekening toont de situatie toen, de politie merkte dat ik geen lokale inwoner was en mij verontwaardigd vroeg waarom een Nederlander Hongaars kan spreken.

15-01-2020 Tolken Staken Tegen Verkwanseling Rechtsstaat  De minister van Justitie wil  het tolkenregister uitbreiden door tolken met een veel lager taalbeheersingsniveau dan nu wettelijk is vereist, toe te laten als registertolk. Registertolken en -vertalers hebben daarom eensgezind aan de noodrem getrokken door te gaan staken.

17-9-2020  Opinion  the Romanian Goverment is a  Barrier to the Single European Market .

In the  article “an unconscious uncoupling” the economist blames languages to be a natural barrier for the single European market that no legislation will ever remedy.  Well as a sworn interpreter and Translator it is exactly my job to remedy these natural barriers. According to sub-paragraph  2 of article 120  of the Romanian constitution, citizens are entitled to be answered written and orally in the regional  Hungarian language  in certain administrative regions. These language rights have been denied to me, during contact with the authorities, while performing contractual obligations by interpreting for Dutch speaking clients in Romania.   The Letter sent to the editor at the Economist can be read here. 

 

06-09-2021 Gedrag Geeft  Betekenis  aan Vertaling

In de media van vorige week zijn er positieve recensies verschenen over de vertaling van Zaire Krieger  van het gedicht van Amanda Gorman, deze recensies zijn  naar mijn mening onvolledig, omdat de vertaler immers heeft nagelaten om solidariteit te tonen met haar collega’s in het algemeen en in het bijzonder met de vertaalster, die vanwege haar huidskleur werd gediskwalificeerd voor de vertaling van het gedicht „The Hill we Climb” van Amanda Gorman. De enige juiste keuze was om haar vertaling samen met de vertaling van   vertaler Marieke Lucas Rijneveld  in een  uitgave onder  pseudoniemen uit te geven, zodat het publiek de beste vertaling kon uitkiezen, hiermee had ze dan ook  het racisme van de critici van Marieke Lucas Rijneveld kunnen bestrijden  door aan te tonen, dat huidskleur -ook bij het maken van vertalingen- geen relevante factor is. Omdat ze dit niet gedaan heeft is haar vertaling geen invoelbaar statement tegen verdeling en voor verzoening, maar een betekenisloze tekst. Drs.  G.Landman Beëdigd Vertaler Hongaars & Engels,  Beëdigd  Tolk Hongaars

1-7-2021 Oordeel College Mensenrechten inzake Discriminatie Op Nationaliteit door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het college van mensenrechten  heeft  met haar oordeel geoordeeld, dat mijn  klacht niet ontvangelijk is. Echter voor mijn onderbouwing was ik juist afhankelijk van de gegevens van het ministerie van justitie. Deze gegevens heb ik via een WOB opgevraagd en slechts een fractie van de gevraagde gegevens gekregen.Een analogie voor mijn  situatie zou zijn indien  een vrouwelijke tolk geen opdrachten krijgt van het MVenj, omdat de authoriteiten van een vreemde mogendheid, het niet acceptabel vinden om met een vrouw te werken. Het bewijs dat ik geen tolk opdrachten krijg is helaas niet voldoende voor het college van mensenrechten. Ik moet dit bewijs leveren en niet het Ministerie van Justitie.  Het oordeel is  hier te lezen. 

12-02-2022 NRC Brief  Oekrainse Taalwet.  Hoewel deze wet tegen  het Russisch is gericht , worden de sprekers van het Hongaars, Roemeens en Pools in Oekraïne simpelweg als collateral damage door Oekraïne meegezogen in het conflict met Rusland  ( Hongaarse Versie )